بازگشت گشت ارشاد با «قاضی کشیک»؛ دستور ویژه به دادستان‌ها برای «صیانت از حجاب و عفاف»

بازگشت گشت ارشاد اسلامی به خیابان‌های ایران همزمان با تفکیک جنسیتی در مترو تهران، و افزایش تهدیدها و صدور احکام قضایی علیه زنانی که حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. در روزهای گذشته اتومبیل‌های گشت ارشاد پس از چند ماه دوباره به خیابان‌ها بازگشته‌اند اما اینبار به همراه … ادامه خواندن بازگشت گشت ارشاد با «قاضی کشیک»؛ دستور ویژه به دادستان‌ها برای «صیانت از حجاب و عفاف»