تداوم فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان؛ محکومیت مهدی مسکین‌نواز فعال مشروطه‌خواه به ۱۱ سال زندان

با نزدیک شدن به نخستین سالگرد آغاز اعتراضات جنبش ملّی در ایران فشارهای امنیتی و قضایی، از اظهار و تهدید تا بازداشت و صدور احکام قضایی، علیه شهروندان افزایش یافته است. بسیاری از فعالان سیاسی و صنفی در هفته‌های گذشته با صدور حکم روبرو شده و بخشی از زندانیان سیاسی که با نمایش «عفو» در … ادامه خواندن تداوم فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان؛ محکومیت مهدی مسکین‌نواز فعال مشروطه‌خواه به ۱۱ سال زندان