جمهوری اسلامی ایران پیشتاز محدودیت‌هاى اینترنتى در جهان

نظام جمهوری اسلامی در ایران طی نیمه اول سال ٢٠٢٣ با ١۴ مورد ثبت شده محدودیت‌های جدید اینترنت، در جهان پیشتاز بود. مؤسسه Surfshark تجزیه و تحلیلى ۶ ماهه از اختلال و قطع اینترنت بر اساس Internet Shutdown Tracker (ردیابی قطع اینترنت) انجام داده است که بر این اساس در نیمه اول سال جاری میلادی، … ادامه خواندن جمهوری اسلامی ایران پیشتاز محدودیت‌هاى اینترنتى در جهان