مشاغلی که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم یکی پس از دیگری از رونق می‌افتند

با کاهش قدرت خرید مردم استفاده از برخی خدمات از سبد مصرفی خانوار حذف و برخی مشاغل از جمله خشکشویی از رونق افتاده و دچار رکود شده‌اند. فاصله میان درآمد ناچیز اقشار مختلف با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی قدرت خرید خانوار را کاهش داده و سبد مصرفی خانوار را کوچک کرده است. بیشتر اقشار ناچار هستند … ادامه خواندن مشاغلی که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم یکی پس از دیگری از رونق می‌افتند