انتشار متن کامل لایحه حجاب و عفاف؛ تشدید برخوردهای میدانی و قضایی، افزایش تفکیک جنسیتی و امنیتی کردن فضای جامعه

لایحه حجاب و عفاف تدوین شده در قوه قضاییه از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. همزمان متن کامل این لایحه نیز منتشر شده که نشان از تشدید برخوردهای میدانی با زنان و حتی مردان به بهانه پوشش و مجازات آنها، و افزایش تفکیک جنسیتی در همه اماکن عمومی و حتی … ادامه خواندن انتشار متن کامل لایحه حجاب و عفاف؛ تشدید برخوردهای میدانی و قضایی، افزایش تفکیک جنسیتی و امنیتی کردن فضای جامعه