خودکشی ناشی از فقر و ناامیدی به رزیدنت‌های پزشکی رسید؛ ۱۳ مورد در یک سال!

طی یک سال گذشته ۱۳ رزیدنت پزشکی به دلیل حقوق ناچیز، نداشتن بیمه، کار سنگین و ناامیدی نسبت به آینده خودکشی کرده و جان خود را از دست داده‌اند. علی سلحشور نماینده پزشکان متخصص طرحی کشور از خودکشی یکی دیگر از رزیدنت‌های پزشکی در هفته‌های گذشته خبر داده است. به گفته علی سلحشور «از ۱۴۰۰ … ادامه خواندن خودکشی ناشی از فقر و ناامیدی به رزیدنت‌های پزشکی رسید؛ ۱۳ مورد در یک سال!