وضعیت وخیم جسمی دو زندانی زن مشروطه‌خواه در اوین؛ محرومیت از حق درمان و رسیدگی پزشکی

سمانه نوروز مرادی و زهره سرو دو فعال سیاسی مشروطه‌خواه محبوس در زندان اوین با وضعیت حاد جسمی روبرو هستند اما مقامات امنیتی و قضایی آنها را از حق درمان و رسیدگی پزشکی محروم کرده‌اند. یکی از موارد نقض حقوق زندانیان سیاسی جلوگیری از برخورداری آنها از حق درمان و رسیدگی پزشکی است. در این … ادامه خواندن وضعیت وخیم جسمی دو زندانی زن مشروطه‌خواه در اوین؛ محرومیت از حق درمان و رسیدگی پزشکی