با وجود تکذیب وزیر کشور نان گران شد و سفره مردم خالی‌تر می‌شود

قیمت نان در چند استان ایران تا ۴۰ درصد افزایش یافته و به گفته معاون وزیر اقتصاد قرار است در دیگر استان‌ها نیز قیمت قوت غالب مردم افزایش پیدا کند. در این میان وزیر کشور افزایش قیمت نان را تکذیب کرده است. افزایش رسمی قیمت نان هفته گذشته از شهر مشهد آغاز شد و طی … ادامه خواندن با وجود تکذیب وزیر کشور نان گران شد و سفره مردم خالی‌تر می‌شود