مشاغلی که رنگ می‌بازند؛ رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها قربانیان جدید رکود تورمی در ایران

با افزایش قیمت کالاهای ضروری و بالا رفتن هزینه زندگی بسیاری از خانوارها در ایران سبک زندگی خود را تغییر داده و سبد متنوع مصرفی گذشته را ندارند. در این میان برخی اصناف با کاهش شدید درآمد روبرو هستند چون دیگر مردم پولی برای هزینه در این بخش‌ها ندارند. پیشتر گزارش‌هایی از رکود در بازار … ادامه خواندن مشاغلی که رنگ می‌بازند؛ رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها قربانیان جدید رکود تورمی در ایران