۱۰۴ هزار کلاس درس نامستحکم در کشور؛ بهسازی و نوسازی مدارس به «نیروهای جهادی» سپرده شد

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور با ارائه آماری درباره وضعیت کلاس‌های درس گفته ۱۰۴ هزار کلاس درس در کشور نامستحکم هستند، ۳۰ هزار کلاس درس نیاز به بازسازی و ۷۰ هزار کلاس نیز نیاز به نوسازی دارند. حمیدرضا خان‌محمدی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور ضمن اعلام این موضوع گفته … ادامه خواندن ۱۰۴ هزار کلاس درس نامستحکم در کشور؛ بهسازی و نوسازی مدارس به «نیروهای جهادی» سپرده شد