هراس از قدرت دانشجویان؛ طرح «مجازی شدن دانشگاه‌ها تا دهم مهرماه» به بهانه ترافیک!

با نزدیک شده به سالگرد اعتراضات ملّی سال گذشته علیه جمهوری اسلامی اقدامات مختلفی از سوی حکومت برای جلوگیری از هر تجمعی در این روزها صورت می‌گیرد. یکی از جدیدترین اقدامات، طرح «مجازی شدن دانشگاه‌ها» در ۱۰ روز نخست مهرماه است. مهدی گلشنی مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران از مکاتبه … ادامه خواندن هراس از قدرت دانشجویان؛ طرح «مجازی شدن دانشگاه‌ها تا دهم مهرماه» به بهانه ترافیک!