صحن علنی دور زده شد؛ لایحه حجاب و عفاف از کمیسیون مستقیم به شورای نگهبان می‌رود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با بررسی لایحه حجاب و عفاف بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. بر این اساس لایحه حجاب و عفاف فقط در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی و بدون اینکه دیگر نمایندگان در صحن علنی نظر داده یا لایحه به رأی گذاشته شود، … ادامه خواندن صحن علنی دور زده شد؛ لایحه حجاب و عفاف از کمیسیون مستقیم به شورای نگهبان می‌رود