بازماندن ۱۶۰ هزار دانش‌آموز دبستانی از تحصیل؛ آمار بالای مردودی در میان کودکان دبستانی روستاها

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از بازماندن ۱۶۰ هزار دانش‌آموز دبستانی از تحصیل خبر داده و گفته بخش زیادی از دانش‌آموزان مردودی، دانش‌آموزان مقطع دبستان در روستاها هستند. یک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران معتقد است حمایت از تحصیل کودکان هرچند در قوانین گنجانده شده اما ضمانت اجرایی ندارد. معصومه نجفی پازوکی معاون … ادامه خواندن بازماندن ۱۶۰ هزار دانش‌آموز دبستانی از تحصیل؛ آمار بالای مردودی در میان کودکان دبستانی روستاها