۶۵ درصد ساکنان کشور در فقر آبی؛ بحران آب در ایران به راحتی قابل جبران نیست

رئیس فدراسیون آب کشور با ارائه آمار جدیدی از وضعیت کم‌آبی در ایران گفته ۶۵ درصد ساکنان کشور در شرایط فقر آبی شدید زندگی می‌کنند و تا سال ۲۰۴۰ ایران سیزدهمین کشور آسیب‌پذیر از بحران آب خواهد بود. رضا حاج کریم رئیس فدراسیون آب ایران در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران با ارائه گزارشی درباره … ادامه خواندن ۶۵ درصد ساکنان کشور در فقر آبی؛ بحران آب در ایران به راحتی قابل جبران نیست