نظرسنجی دیگری از «مؤسسه پژوهش و پیش‌بینی تجربی»: مدافع چه هستیم؟!

«مؤسسه پژوهش و پیش‌بینی تجربی» (اِرفی) از روز ۱۸ اوت (۲۷ امرداد) نظرسنجی دیگری را در دسترس همه قرار داده است. ایرانیان از هر فکر و عقیده‌ای که هستند در داخل و خارج می‌توانند در آن شرکت کنند تا تصویری نسبی از آنچه به دست بیاورند که جامعه‌ ایران به دنبال آن است. از همین … ادامه خواندن نظرسنجی دیگری از «مؤسسه پژوهش و پیش‌بینی تجربی»: مدافع چه هستیم؟!