همبستگی و نقش مرجعیت سیاسی در پیروزی جنبش‌های انقلابی

هومن خلیلی – انقلاب‌ها رویدادهای مهمی در تاریخ هستند که می‌توانند منجر به تغییرات گسترده در جامعه شوند. جنبش‌های انقلابی اغلب زمانی شکل می‌گیرند که مردم احساس می‌کنند که از سوی حکومت خود نمایندگی نمی‌شوند و حقوق آنها نقض می‌شود. بررسی تجربه جنبش۵۷ ایران و انقلاب ۱۹۱۷ روسیه در این مقاله، نقش همبستگی و مرجعیت … ادامه خواندن همبستگی و نقش مرجعیت سیاسی در پیروزی جنبش‌های انقلابی