پاسخی به پرسش شاهزاده درباره مشکل اتحاد اپوزیسیون: اول برای اتحاد طرفداران پادشاهی مشروطه تلاش کنید!

حقیقت‌جو – شاهزاده اخیرا در گفتگو با چند رسانه‌ پرسشی مطرح کرده که پرسش بسیاری از هموطنان هم است. این پرسش در باره اتحاد اپوزیسیون است بر این مبنا که چرا  همه جریان‌های سیاسی دموکرات با هم کار نمی‌کنند وقتی می‌دانند  گذار به دموکراسی و براندازی این رژیم در گرو اتحاد همه است؟ چه کسی … ادامه خواندن پاسخی به پرسش شاهزاده درباره مشکل اتحاد اپوزیسیون: اول برای اتحاد طرفداران پادشاهی مشروطه تلاش کنید!