گزارش تحلیلی هفته؛ «انقلاب ‌فرهنگی» همزاد انقلاب۵۷

در هفته‌های گذشته موج جدیدی از اخراج و پاکسازی و سرکوب در دانشگاه‌های کشور آغاز شده است. این موج در ابعاد مختلفی از اخراج و تعلیق اساتید و دانشجویان، تا دستورالعمل‌هایی برای تفکیک جنسیتی بیشتر در دانشگاه‌ها و جاسازی نیروهای «غیرعلمی» و «ارزشی» ادامه دارد. آنهم در حالی که در تمام بیش از چهار دهه … ادامه خواندن گزارش تحلیلی هفته؛ «انقلاب ‌فرهنگی» همزاد انقلاب۵۷