دموکراسی بدون اراده قدرت به دست نمی‌آید!

تلاش و مبارزه برای آزادی و رعایت حقوق بشر و یک نظام مبتنی بر اصول دموکراسی، آنگونه که در جهان پس از جنگ جهانی دوم مرتب گسترش یافته و جدایی دین و دولت از مبانی آنست، یک امر جمعی، همگانی و ملی و جهانی است. دموکراسی‌ها هستند که می‌توانند فضایی را به وجود آورند تا … ادامه خواندن دموکراسی بدون اراده قدرت به دست نمی‌آید!