تأکید امامان جمعه بر نگاه ایدئولوژیک حکومت درباره حجاب؛ «پررو»، «بی‌حیا» و «کم‌ارزش» خواندن زنان با پوشش اختیاری

امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران امروز به موضوع حجاب پرداختند و مواضع تندی علیه زنانی گرفتند که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند. وزیر کشور جمهوری اسلامی هم گفته «سیاست‌ورزی در جامعه ما محقق نخواهد شد، مگر با صیانت فرهنگی و بی‌تردید صیانت فرهنگی نیز محقق نخواهد شد مگر با تحقق عفاف و حجاب برای … ادامه خواندن تأکید امامان جمعه بر نگاه ایدئولوژیک حکومت درباره حجاب؛ «پررو»، «بی‌حیا» و «کم‌ارزش» خواندن زنان با پوشش اختیاری