فرار متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی از زندان لندن؛ مقامات امنیتی بریتانیا: سازماندهی شده بود!

منابع بریتانیایی گزارش دادند که «دانیال عابد خلیفه» سرباز سابق ارتش انگلیس که به جاسوسی برای رژیم ایران متهم شده بود، موفق شده روز چهارشنبه ۷ سپتامبر (۱۵ شهریور) از زندان «واندس‌وُرث» واقع در جنوب غرب لندن فرار کند. وی قرار بود در ارتباط با اتهاماتش از جمله جاسوسی برای جمهوری اسلامی و تهیه و … ادامه خواندن فرار متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی از زندان لندن؛ مقامات امنیتی بریتانیا: سازماندهی شده بود!