تداوم سرکوب دانشگاه؛ یک مقام حکومتی اخراج اساتید را «روایت دروغ رسانه‌های غرب برای سیاه‌نمایی» خواند

فشارهای امنیتی در دانشگاه‌ها ادامه دارد و پس از موج گسترده اخراج اساتید، لغو مجوز تشکل‌های دانشجویی آغاز شده است. هفت انجمن علمی با صدور بیانیه‌ای مشترک با هشدار نسبت به حذف اساتید و دیگر اقدامات امنیتی در دانشگاه‌ها، هدف از این روند را «کنترل تام و تمام نهاد علم از سوی مراکز قدرت» خوانده‌اند. … ادامه خواندن تداوم سرکوب دانشگاه؛ یک مقام حکومتی اخراج اساتید را «روایت دروغ رسانه‌های غرب برای سیاه‌نمایی» خواند