گزارش میدانی؛ وضعیت مدارس دولتی در ایران؛ از دریافت «شهریه» به عنوان «کمک به مدرسه» تا «بی‌سوادپروری»

فیروزه نوردستروم- همراه با مشکلات کیفی آموزش در ایران و کمبودهایی کمّی از جمله نامستحکم بودن۱۰۴هزار کلاس درس فرسوده، نیاز به بازسازی ۳۰ هزار کلاس و نیاز به نوسازی ۷۰ هزار کلاس، هزینه‌های آموزشی و شهریه‌های سرسام‌آور و نیز نابسامانی‌هایی از قبیل انواع اعتیاد، فقر، سوء تغذیه و… جوان‌ترین قشر جامعه ایران به استقبال سال … ادامه خواندن گزارش میدانی؛ وضعیت مدارس دولتی در ایران؛ از دریافت «شهریه» به عنوان «کمک به مدرسه» تا «بی‌سوادپروری»