آغاز طرح تحقیق و تفحص از نحوه فیلترینگ؛ «کاسبان فیلترینگ» زیر ذره‌بین مجلس شورای اسلامی

جلال رشیدی کوچی گفته به همراه یک نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی «طرح تحقیق و تفحص از نحوه فیلترینگ و اینکه چه کسانی پشت قضیه فیلترشکن‌ها هستند را کلید زده‌ایم.» برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماه‌های گذشته از مافیای «کاسبان فیلترینگ» که با ادامه روند محدودسازی اینترنت و طی یک فعالیت سازمانیافته توانسته‌اند سودهای … ادامه خواندن آغاز طرح تحقیق و تفحص از نحوه فیلترینگ؛ «کاسبان فیلترینگ» زیر ذره‌بین مجلس شورای اسلامی