روایت‌های باورناپذیر جمهوری اسلامی از وضعیت آرمیتا گراوند؛ اینهمه اقدامات و محدودیت‌های امنیتی برای چیست؟!

«بیمارستان فجر پر از لباس‌شخصی است، هیچیک از کارکنان بیمارستان اجازه ندارند بدون هماهنگی به بخش آی‌سی‌یو بیمارستان  بروند، پزشک و پرستار با حضور نیروهای امنیتی به بیماران این بخش سر می‌زنند، به کارکنان بیمارستان اعلام کردند هر مورد مشکوکی را باید به ما اطلاع بدهید  چون موضوع امنیت ملی است!در اتاق مانیتورینگ حراست بیمارستان … ادامه خواندن روایت‌های باورناپذیر جمهوری اسلامی از وضعیت آرمیتا گراوند؛ اینهمه اقدامات و محدودیت‌های امنیتی برای چیست؟!