افزایش ۱۰۸ درصدی خودکشی کامل در ایران طی ۱۵ سال گذشته

جدیدترین آمارهای مرتبط با خودکشی در ایران همزمان با «روز جهانی سلامت روان» از افزایش ۱۰۸ درصدی خودکشی کامل (منجر به مرگ) در ایران طی ۱۵ سال گذشته حکایت دارد. رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره (دهم اکتبر) ۱۸ مهرماه، در روز «روز جهانی سلامت روان» و همزمان با هفته سلامت روان در ایران، از افزایش … ادامه خواندن افزایش ۱۰۸ درصدی خودکشی کامل در ایران طی ۱۵ سال گذشته