ابهام در پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر

دادگستری استان البرز در حالی با معرفی «قاتل اصلی» و سه همدست او در پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش تلاش می‌کند مرحله تحقیقات این پرونده را رو به پایان نشان دهد که برخی شواهد از وجود ابهام در این پرونده حکایت دارد. حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز روز دوشنبه اول آبان‌ماه … ادامه خواندن ابهام در پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر