وام جدید مسکن با اقساط ۳۷ میلیون تومانی؛ بی‌خاصیت و ناکارآمد

دستور پرداخت وام ۲ میلیارد تومانی خرید مسکن به شعب بانک مسکن ابلاغ شده است. افزایش رقم وام مسکن در حالی با تبلیغات گسترده دولت و رسانه‌های حکومتی همراه شده که این وام نیز با اقساط ۳۷ میلیون تومانی و سود ۷/۸ میلیارد تومانی، ناکارآمد و بی‌خاصیت ارزیابی می‌شود. افزایش رقم وام مسکن که گفته … ادامه خواندن وام جدید مسکن با اقساط ۳۷ میلیون تومانی؛ بی‌خاصیت و ناکارآمد