گزارش ویژه؛ هکرها و جنگ اسرائیل و حماس در فضای مجازی

احمد رأفت – در عصر اینترنت و حاکمیت فضای مجازی،  جنگ‌‌ها تنها روی زمین، در آسمان و یا دریاها با استفاده از تانک، توپ، تفنگ، کشتی و بمب‌افکن و یا پهپاد و موشک اتفاق نمی‌افتد. در فضای مجازی نیز ما شاهد جنگ و درگیری هستیم که قطع اینترنت و سیستم‌های ارتباطی تنها یک جنبه از … ادامه خواندن گزارش ویژه؛ هکرها و جنگ اسرائیل و حماس در فضای مجازی