جدی شدن کمبود شیرخشک و دارو؛ زمزمه‌های شکست طرح «دارویار»

دور تازه‌ای از کمبود دارو وشیرخشک بر دامنه‌‌ی این بحران افزوده است.  علت اصلی این مشکل، کمبود مواد اولیه به دلیل عدم تخصیص ارز عنوان می‌شود. از سوی دیگر انجمن داروسازان ایران نیز نسبت به عدم تسویه حساب شرکت‌های بیمه درمانی با داروخانه‌ها از شکست طرح «دارویار» خبر داده است. رئیس انجمن داروسازان ایران با … ادامه خواندن جدی شدن کمبود شیرخشک و دارو؛ زمزمه‌های شکست طرح «دارویار»