در کنار اعدام‌های دیگر، حکم اعدام قاسم آبستە نیز پس از نزدیک به ۱۴ سال حبس اجرا شد

حکم اعدام قاسم آبستە زندانی مذهبی کُرد محبوس در زندان قزلحصار کرج پس از نزدیک به ۱۴ سال به اجرا درآمد. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو»، سحرگاه یکشنبه ١۴ آبان ماه ١۴٠٢ (۵ نوامبر ٢٠٢٣)، حکم اعدام قاسم آبستە، زندانی مذهبی کُرد اهل مهاباد پس از سپری کردن ١٣ سال و … ادامه خواندن در کنار اعدام‌های دیگر، حکم اعدام قاسم آبستە نیز پس از نزدیک به ۱۴ سال حبس اجرا شد