سامانه «رصد سبک زندگی مردم»؛ فضولی و کنترل بیش از پیش شهروندان!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی سامانه‌ای را برای «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور» تصویب کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ راه‌اندازی سامانه‌ای را برای «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای … ادامه خواندن سامانه «رصد سبک زندگی مردم»؛ فضولی و کنترل بیش از پیش شهروندان!