آمارهای اشتغال و بیکاری در بهار ۱۴۰۲؛ زنان دارای فرصت‌هایی به شدت کمتر از مردان

مرکز آمار در آخرین گزارشی که درباره شاخص‌های نیروی کار ارائه کرده مدعی شده در بهار امسال نرخ بیکاری کل کشور یک درصد کاهش یافته و به ۸/۲ درصد رسیده است. جدا از تردید بسیاری از کارشناسان درباره کاهش نرخ بیکاری، تفاوت آمارهای اشتغال و بیکاری در میان زنان و مردان در این گزارش قابل … ادامه خواندن آمارهای اشتغال و بیکاری در بهار ۱۴۰۲؛ زنان دارای فرصت‌هایی به شدت کمتر از مردان