سردبیر «خبرنامه‌ امیرکبیر»: سرکوب در دانشگاه‌ها بیش از گذشته شده! «سفیران هدایت» با تعقیب دانشجویان کم‌حجاب از آنها فیلم می‌گیرند!

فیروزه نوردستروم- سردبیر «خبرنامه‌امیرکبیر» با اشاره به اینکه «در چند دانشگاه اصلی ایران از جمله‌ امیرکبیر (پلی‌تکنیک)، «شریف» (دانشگاه صنعتی آریامهر) و علم و صنعت نیرو‌های اوباشی حضور پیدا کرده‌اند که گفته می‌شود وابستگی سازمانی به گشت انضباط شهری شهرداری تهران دارند»  به کیهان لندن می‌گوید: «بررسی تصاویر ضبط شده دوربین‌های دانشگاه که بخش زیادی … ادامه خواندن سردبیر «خبرنامه‌ امیرکبیر»: سرکوب در دانشگاه‌ها بیش از گذشته شده! «سفیران هدایت» با تعقیب دانشجویان کم‌حجاب از آنها فیلم می‌گیرند!