احکام سنگین زندان برای سه فعال مشروطه‌خواه با پرونده‌سازی سازمان اطلاعات سپاه

سه فعال مشروطه‌خواه در ایران با احکام طولانی‌ زندان از ۱۳ تا ۲۶ سال و محرومیت‌های اجتماعی روبرو شده‌اند. فشار بر فعالان مشروطه‌خواه در ماه‌های گذشته و با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی بیش از پیش افزایش یافته است. سه فعال سیاسی مشروطه‌خواه زندانی با پرونده‌سازی سازمان اطلاعات سپاه (ساس) در احکامی جدید در مجموع به ۶۱ … ادامه خواندن احکام سنگین زندان برای سه فعال مشروطه‌خواه با پرونده‌سازی سازمان اطلاعات سپاه