گردشگری و کتاب از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها حذف شد

افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها سبب حذف برخی موارد از جمله سفر و تفریح از سبد مصرفی خانوارها شده است. بسیاری از خانوارها در ایران ناچار هستند کل درآمد ماهانه خود را برای موارد خیلی ضروری مانند خوراک، مسکن و آموزش فرزندان هزینه کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد سبد مصرفی خانوارها حتی در میان … ادامه خواندن گردشگری و کتاب از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها حذف شد