کلیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ از نمایش «دلارزدایی» تا اجازه صادرات نفت توسط نیروهای مسلح!

در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و درآمدهای غیرنفتی با کاهش اندکی روبرو شده است. به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت در این لایحه به دنبال نمایش «دلارزدایی» و «کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی» است. متن لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ روز سه‌شنبه ۳۰ … ادامه خواندن کلیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ از نمایش «دلارزدایی» تا اجازه صادرات نفت توسط نیروهای مسلح!