پیامدهای خطرناک تنظیم درآمد مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ انتقال تأمین منابع بودجه به دوش مردم

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت درآمدهای مالیاتی را تا دو برابر درآمدهای نفتی در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد بودجه‌نویسان بی‌توجه به امکان تحقق درآمدهای مالیاتی و همچنین عواقب وضع مالیات‌های گسترده و بی‌پایه، صرفا برای نمایش «بودجه‌ی بدون نفت» این شیوه را در پیش گرفته‌اند. تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در لایحه … ادامه خواندن پیامدهای خطرناک تنظیم درآمد مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ انتقال تأمین منابع بودجه به دوش مردم