حضور افراد غیرمتخصص و بی‌ربط در مهم‌ترین بخش‌های تصمیم‌گیری اقتصاد ایران

در شرایطی که اقتصاد کشور در یکی از بحرانی‌ترین‌ مقاطع تاریخی خود قرار دارد، حضور افراد غیرکارشناس در مراکز مختلف تصمیم‌گیری و مدیریتی بر تشدید بحران‌ها افزوده است. رخنه حوزه علمیه در بانک مرکزی تحت عنوان «شورای فقهی» و همچنین خالی بودن کمیسیون ۴۵ نفره‌ی تلفیق بودجه از اقتصاددانان از جمله حضور افراد بی‌ربط در … ادامه خواندن حضور افراد غیرمتخصص و بی‌ربط در مهم‌ترین بخش‌های تصمیم‌گیری اقتصاد ایران