ادامه انتقادها به بودجه‌نویسی تیم اقتصادی رئیسی؛ گرفتن مالیات‌ از جامعه فقیر و شرکت‌های بحران‌زده و زیان‌ده!

درآمدهای مالیاتی در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳ که بار مالیاتی سنگینی به خانوارهای حقوق‌بگیر و کم‌درآمد تحمیل خواهد کرد، همچنان با واکنش کارشناسان روبروست. سازمان برنامه و بودجه اما معتقد است افزایش درآمدهای مالیاتی به دلیل «اقدامات دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی» بوده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت درآمدهای مالیاتی … ادامه خواندن ادامه انتقادها به بودجه‌نویسی تیم اقتصادی رئیسی؛ گرفتن مالیات‌ از جامعه فقیر و شرکت‌های بحران‌زده و زیان‌ده!