رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: افزایش سرقت‌ها برای تأمین معاش روزانه است

آمار سرقت به ویژه سرقت‌های خُرد در حالی در ایران رو به افزایش است که رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می‌گوید افزایش این سرقت‌ها با انگیزه تأمین معاش روزانه است. حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران «جامعه‌ای که فقر را تجربه کند، عوارض، پیامدهایی به دنبال دارد و زمینه‌ساز بروز و ظهور پدیده‌ها و … ادامه خواندن رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: افزایش سرقت‌ها برای تأمین معاش روزانه است