اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ایوب کریمی زندانی اهل‌سنت کُرد به همراه شش زندانی دیگر در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شد. این سازمان از جامعه جهانی می‌خواهد که تمام توان خود را برای توقف ماشین اعدام در ایران به کار بندد. محمود امیری‌مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: «اعدام ایوب کریمی بر اساس … ادامه خواندن اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج