افشای نام ۱۴ نیروگاهی که مازوت‌ می‌سوزانند؛ مقامات دولتی شهروندان را مسئول آلودگی هوا می‌دانند!

در حالی که مقامات دولتی اصرار دارند شهروندان عامل آلودگی هوا هستند و در نیروگاه‌ها مازوت سوزانده نمی‌شود، یک عضو شورای اسلامی شهر تهران نام ۱۴ نیروگاهی را که از سال گذشته به دلیل کمبود گاز از سوخت مازوت استفاده کرده‌اند فاش کرد. کلانشهرهای ایران در چند هفته گذشته بار دیگر گرفتار آلودگی شدید هوا … ادامه خواندن افشای نام ۱۴ نیروگاهی که مازوت‌ می‌سوزانند؛ مقامات دولتی شهروندان را مسئول آلودگی هوا می‌دانند!