چهار سال خشکسالی پی‌ در پی در ایران؛ ۹۷ درصد مساحت کشور درگیر است

خشکسالی در ایران وارد چهارمین سال شده و منابع آب تجدیدپذیر کشور که یک دهه پیش ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود امسال به حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. هاشم امینی مدیر عامل آب و فاضلاب کشور گفته که «در حال گذراندن چهارمین سال پیاپی خشکسالی در کشور هستیم و علی‌رغم پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، مبنی … ادامه خواندن چهار سال خشکسالی پی‌ در پی در ایران؛ ۹۷ درصد مساحت کشور درگیر است