مجاهد کورکور در یک قدمی اعدام؛ شهروند دیگری قربانی سناریوهای امنیتی حکومت

حکم اعدام مجاهد کورکور از قربانیان سناریوسازی‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در دیوان عالی کشور تأیید شد. تأیید حکم اعدام این جوان بی‌گناه خطر اعدام نزدیک او را به همراه دارد. شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته و متهم به قتل شماری از شهروندان ایذه از جمله … ادامه خواندن مجاهد کورکور در یک قدمی اعدام؛ شهروند دیگری قربانی سناریوهای امنیتی حکومت