ادعای سخنگوی دولت درباره کاهش تورم و فاصله طبقاتی؛ مردم همچنان مجبور به تحمل فقر و فلاکت‌اند

علی بهادری سخنگوی دولت مدعی شده که دولت توانسته تورم را کاهش دهد و فاصله طبقاتی نیز کم شده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌ها از تشدید فقر و فلاکت در جامعه و فاصله عمیق میان دارا و ندار حکایت دارد. علی بهادری سخنگوی دولت در گفتگو با روزنامه «کیهان» چاپ تهران … ادامه خواندن ادعای سخنگوی دولت درباره کاهش تورم و فاصله طبقاتی؛ مردم همچنان مجبور به تحمل فقر و فلاکت‌اند