روند رشد جمعیت کُندتر شد؛ ایدئولوژیک کردن فرزندآوری نتیجه معکوس داد

مرکز رصد جمعیت کشور از کاهش رشد جمعیت خبر داده است. کارشناسان معتقدند با توجه به روند مهاجرت‌ و در واقع فرار از ایران، هزینه زیادی لازم است تا تعداد کسانی را که از کشور می‌روند با تولدهای جدید جبران کرد. گزارش‌های مرکز رصد جمعیت کشور اعلام کرده که آمار ثبتی رویداد‌های حیاتی از ابتدای … ادامه خواندن روند رشد جمعیت کُندتر شد؛ ایدئولوژیک کردن فرزندآوری نتیجه معکوس داد