ایران با «تلاش خودخواسته حکومت» در انتهای جدول کیفیت و سرعت اینترنت در جهان

انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارشی به بررسی وضعیت ایران در مقایسه با دیگر کشورها پرداخته که نشان می‌دهد ایران همچنان در انتهای جدول کیفیت و سرعت اینترنت قرار دارد و بیشترین اختلال اینترنت در ۹ ماه اخیر را ثبت کرده است. کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران گزارشی با موضوع «کیفیت اینترنت … ادامه خواندن ایران با «تلاش خودخواسته حکومت» در انتهای جدول کیفیت و سرعت اینترنت در جهان