بحران حکومت اسلامی و جهان بر سر دو راهی تاریخی 

موسی حاتمیان – در چند روز گذشته حملات موشکی حکومت اسلامی به عراق و پاکستان، دولت‌های آمریکا، و اروپایی و منطقه‌ای را که تلاش کرده و می‌کنند، همچنان در ادامه‌ی سیاست ننگین مماشات، خود را به خواب بزنند، وادار به واکنش‌های شتابزده‌ی دیرهنگام کرده است. اکنون با پاسخ محکم قابل انتظار ارتش پاکستان، که نخست … ادامه خواندن بحران حکومت اسلامی و جهان بر سر دو راهی تاریخی