فراگیر شدن پدیده «بیکاری ارادی» به دلیل دستمزدهای ناچیز

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور از فراگیر شدن پدیده «بیکاری ارادی» به علت پایین بودن دستمزدها خبر داده است. کارگران زیادی به دلیل ناامیدی از یافتن شغلی با درآمد عادلانه در ایران، جذب بازار کار کشورهای همسایه می‌شوند. سمیه گلپور با تاکید بر پایین بودن حداقل حقوق، نامتناسب بودن دستمزد با نرخ تورم … ادامه خواندن فراگیر شدن پدیده «بیکاری ارادی» به دلیل دستمزدهای ناچیز